Styrelsen

Föreningens styrelse

Ordförande:  Sonia Thunman Larsson  sonia.t.larsson@gmail.com

Vice Ordförande:  Caroline Thunman carolinethunman71@gmail.com

Sekreterare: Kristina Kalliala  kristina.kalliala@gmail.com

Kassör: Anna-Karin Andersson  bagarbo@swipnet.se

Ledamot: Jonna Härmä  jonnaharma@telia.com

Ledamot:  Björn Öhlén  bjorn.ohlen@telia.com

Ersättare: Ulrika Uhlander ulrika.uhlander@telia.com

Ersättare: Daniel Pettersson skogarddp@gmail.com

Ersättare: Billy Wallin  billywallin@gmail.com

Ersättare: Marcus Ström thekingofiphone@hotmail.com

Revisorer: Jan Lindgren, Kenneth Melin

Rev.ersätt: Christer Ridderstråle, Roza Baback

Valberedning:  Leif Andersson, Markus Ström

Uthyrningsansvarig : Monica Blomqvist

Gårdsansvarig: Björn Öhlén, Johnny Gestrin

Webansvarig: Caroline Thunman carolinethunman71@gmail.com

 

 

Du som vill hyra detta möjligheternas hus,  kontakta oss.

E-post: info@skoklosterbygdegard.se
Hemsida: www.skoklosterbygdegard.se

Välkommen att höra av dig!